Picture of Jarosław Andrzejczak
Nominacja profesorska
by Jarosław Andrzejczak - Wednesday, 28 October 2020, 11:51 AM
 
Profesor Adam Niewiadomski

Prezydent RP, postanowieniem z 28 września, nadał dr. hab. inż. Adamowi Niewiadomskiemu z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Ten najwyższy naukowy tytuł uzyskał, mając 46 lat.

Profesor Adam Niewiadomski od ponad 20 lat pracuje w Instytucie Informatyki PŁ. W 1998 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki, Matematyki Stosowanej PŁ i podjął pracę jako asystent w Instytucie Informatyki.

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odpowiednio w 2001 i 2009 roku, oba w dyscyplinie informatyka. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, studia te jednak przerwał, aby poświęcić się pracy naukowej na PŁ.

Jego zainteresowania naukowe obejmują metody inteligencji obliczeniowej, reprezentowanie informacji niepewnej oraz systemy ekspertowe i rozmyte. Jest autorem lub współautorem 3 monografii oraz 15 prac z listy JCR, a także ok.100 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz wystąpień konferencyjnych, w tym 50 z udziałem studentów, których systematycznie wdraża do prowadzenia badań. Wypromował pięciu doktorów w dyscyplinie informatyka.

Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Journal of Applied Computer Science oraz autorem licznych recenzji i ekspertyz w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Za swoją działalność otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi oraz wiele nagród JM Rektora PŁ.

Po pracy najchętniej czas spędza w górach jako wspinacz i narciarz. Jego pasją są motocyklowe rajdy enduro, mechanika i turystyka off-road. Trenuje triathlon i kalistenikę, czasem grywa na gitarze lub w brydża. Fascynuje go także muzyka: klasyczny rock i poezja śpiewana.