Picture of Jarosław Andrzejczak
Złoty Medal na 7 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2013
by Jarosław Andrzejczak - Tuesday, 15 October 2013, 11:14 AM
 
Mgr inż. Jarosław Andrzejczak i dr inż. arch. Rafał Szrajber, asystenci z Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej, otrzymali Złoty Medal z wyróżnieniem na 7 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2013 za system ARchiwum (ARchive - new way of presenting and interaction with objects of cultural heritage in the museum space).
System ARchiwum jest nowym sposobem prezentacji i udostępniania informacji o dziedzictwie kulturowym. Został wykonany z wykorzystaniem technologii Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona) i łączy świat rzeczywisty z tym wygenerowanym cyfrowo. Autorzy wprowadzając pojęcie równowagi informacyjnej w nowych mediach zaprezentowali jego praktyczne zastosowanie.
System ARchiwum został wykonany w ramach platformy informatycznej TEWI Technologia Edukacja Wiedza Innowacja (TEWI jest projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Zdjęcia

IWIS 2013