You are not logged in. (Login)

Aktualności

Picture of Jarosław Andrzejczak
Nasi pracownicy nagrodzeni za kształcenie w IT
by Jarosław Andrzejczak - Tuesday, 29 June 2021, 02:30 PM
 

Jacek Szabela

Spotkanie w UMŁ, od lewej: dr inż. Michał Karbowańczyk, dr inż. Marcin Kwapisz, dr inż. Roman Krasiukianis, przewodniczący RM Łodzi Marcin Gołaszewski, dr inż. Mateusz Smoliński (9 czerwca 2021 r.) foto: Jacek Szabela

Zespół tworzący studia podyplomowe "Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE" został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Łodzi. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia trafiło do pracowników Instytutu Informatyki PŁ: dr. inż. Romana Krasiukianisa, dr. inż. Mateusza Smolińskiego, dr. inż. Marcina Kwapisza i dr. inż. Michała Karbowańczyka.

O potrzebie kształcenia specjalistów w branży IT i działaniach uhonorowanych wręczeniem nagrody pisze dr. inż. Roman Krasiukianis, kierownik Studiów Podyplomowych

Od lat jednym z głównych problemów na rynku pracy jest niedobór wysoko kwalifikowanych specjalistów w branży IT. Jednocześnie, z uwagi na zachodzące zmiany gospodarcze i społeczne, wiele osób nie dostrzega perspektyw dalszego rozwoju w zawodach wykonywanych do tej pory i poszukuje możliwości zdobycia innych kwalifikacji. Oferta w ramach kierunku informatyka stosowana przygotowana przez Wydział FTIMS PŁ odpowiada na te potrzeby.

Zespół pracowników Instytutu Informatyki PŁ jest autorem wielu programów kształcenia w specjalnościach deficytowych na rynku pracy oraz jest zaangażowany w dostosowywanie oferty do stale zmieniającego się zapotrzebowania. Początkowo były to kursy specjalistyczne (2003 r.), a następnie studia podyplomowe Administracja systemami GNU/Linux, kształcące specjalistów w zakresie systemów Linux oraz wdrożeń opartych na nich rozwiązań w sieciach przedsiębiorstw (2007 r.).

Obecnie oferta dydaktyczna jest ukierunkowana przede wszystkim na kształcenie poszukiwanych na rynku pracy programistów języka Java. Studia podyplomowe Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE prowadzone są od 2011 r. Ważną rolę w ich doskonaleniu odgrywa współpraca z firmami branży IT z regionu łódzkiego, zrzeszonymi w ICT Polska Centralna Klaster.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia były nie tylko bardzo dobre opinie uczestników. W niezależnych raportach zewnętrznych, opracowanych na zakończenie projektu Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw (2.1.1 PO KL) realizowanego w latach 2010-2011 we współpracy Politechniki Łódzkiej i Politechniki Wrocławskiej, studia Administracja systemami GNU/Linux zostały uznane za jedne z najlepszych wśród 32 ocenianych studiów podyplomowych oferowanych przez obie uczelnie.

Oprócz prowadzenia i rozwijania studiów podyplomowych zespół zrealizował inne przedsięwzięcia przyczyniające się do umocnienia pozycji miasta jako jednego z głównych ośrodków akademickich i biznesowych w obszarze technologii informatycznych. Od lat angażuje się w procesy kształtowania i realizacji programów studiów (w tym wysokospecjalistycznych studiów zamawianych) uwzględniających zapotrzebowanie na specjalistów formułowane przez czołowych przedstawicieli branży działających w regionie łódzkim. Uczestniczy też regularnie w działaniach popularyzujących technologie informatyczne, współorganizując imprezy dla młodzieży, wspierając inicjatywy w makroregionie czy też współtworząc pierwsze publicznie dostępne kursy otwarte online na platformie Nawojka.

Picture of Jarosław Andrzejczak
Finały ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych
by Jarosław Andrzejczak - Tuesday, 22 June 2021, 05:34 PM
 
Finały ZTGK 2021

Już po raz 12. i 13. studenci z całej Polski zaprezentują swoje autorskie prototypy gier komputerowych, doświadczeń VR oraz prace artystyczne podczas organizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej podwójnego finału Ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Zapraszamy, by wspólnie ze studentami dzielić się pasją tworzenia gier, rozwiązań dla środowisk wirtualnych oraz działań artystycznych. Prezentacja gier, ogrywanie i ocena projektów w ramach finału, łączącego prace z 2020 i 2021 roku, przyjęła formę hybrydową, gdzie Jury ocenia projekty studentów zdalnie w studio konkursowym zlokalizowanym w Politechnice Łódzkiej.

Konkurs to możliwość dla doświadczonych game developerów nie tylko wsparcia młodych talentów, podzielenia się wiedzą, ale także okazja, by wspólnie z całym środowiskiem kreować przyszłość i kierunek rozwoju edukacji oraz badań naukowych w branży gier w Polsce. Zgodnie z ideą konkursu zespoły zaprezentują oryginalne pomysły na gry komputerowe, doświadczenia VR oraz prace artystyczne a Jurorzy zweryfikują, w jakim stopniu uczestnikom udało się wypełnić role i kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości wysokobudżetowych gier, nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy wybitnych prac projektowych i artystycznych.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej wraz z partnerem uczelnianym: Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Finał konkursu zaplanowany jest w dniach 24-25 czerwca w formule 7 ścieżek tematycznych: Game Design, Game Development, Mobile Games, Virtual Environment, wraz z jego nieodłącznym elementem, jakim jest Game Graphics Contest z kategoriami: Character Design, Environment Design, Asset Design.

Picture of Jarosław Andrzejczak
Dzień Wydziału FTIMS
by Jarosław Andrzejczak - Tuesday, 13 April 2021, 06:38 PM
 
Dzień Wydziału FTIMS
Dzień Wydziału FTIMS jest wydarzeniem organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Jednostka współpracuje z firmami zewnętrznymi, takimi jak BinarApps, HTD Health, Commerzbank, MakoLab czy Accenture, oraz z pracownikami Instytutów Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej. Wydarzenie kierowane jest do studentów, którzy poszukują ofert pracy lub stażu/praktyk wakacyjnych, jak i do uczniów klas maturalnych, przed którymi stoi wybór dalszej ścieżki kształcenia na studiach wyższych. Tegoroczna edycja Dnia Wydziału FTIMS odbędzie się w dniach 26.04 - 30.04.

Więcej informacji znajduję się na wydarzeniu na Facebooku, gdzie podawane są najświeższe wiadomości: https://www.facebook.com/events/266137805193397
Picture of Jarosław Andrzejczak
Nominacja profesorska
by Jarosław Andrzejczak - Wednesday, 28 October 2020, 11:51 AM
 
Profesor Adam Niewiadomski

Prezydent RP, postanowieniem z 28 września, nadał dr. hab. inż. Adamowi Niewiadomskiemu z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Ten najwyższy naukowy tytuł uzyskał, mając 46 lat.

Profesor Adam Niewiadomski od ponad 20 lat pracuje w Instytucie Informatyki PŁ. W 1998 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki, Matematyki Stosowanej PŁ i podjął pracę jako asystent w Instytucie Informatyki.

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, odpowiednio w 2001 i 2009 roku, oba w dyscyplinie informatyka. Studiował także filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, studia te jednak przerwał, aby poświęcić się pracy naukowej na PŁ.

Jego zainteresowania naukowe obejmują metody inteligencji obliczeniowej, reprezentowanie informacji niepewnej oraz systemy ekspertowe i rozmyte. Jest autorem lub współautorem 3 monografii oraz 15 prac z listy JCR, a także ok.100 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz wystąpień konferencyjnych, w tym 50 z udziałem studentów, których systematycznie wdraża do prowadzenia badań. Wypromował pięciu doktorów w dyscyplinie informatyka.

Jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma Journal of Applied Computer Science oraz autorem licznych recenzji i ekspertyz w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Za swoją działalność otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi oraz wiele nagród JM Rektora PŁ.

Po pracy najchętniej czas spędza w górach jako wspinacz i narciarz. Jego pasją są motocyklowe rajdy enduro, mechanika i turystyka off-road. Trenuje triathlon i kalistenikę, czasem grywa na gitarze lub w brydża. Fascynuje go także muzyka: klasyczny rock i poezja śpiewana.
Picture of Jarosław Andrzejczak
Jakub Walczak LIDERem NCBiR
by Jarosław Andrzejczak - Wednesday, 28 October 2020, 11:47 AM
 
Jakub Walczak LIDERem NCBiR

Na liście rankingowej XI konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu LIDER znalazło się 60 projektów. Trzy z nich będą realizowane w Politechnice Łódzkiej, na łączną kwotę ponad 3,7 mln zł. Jednym z laureatów jest mgr inż. Jakub Walczak - absolwent Centrum Kształcenia Międzynardowego (IFE), obecnie doktorant na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, w Instytucie Informatyki PŁ. Zajmuje się implementacją systemu zarządzania i analizy danych w CMCC Foundation - Euro-Mediterranean Center on Climate Change.

- Moje badania na doktoracie, choć również związane z analizą danych, mają nieco inny charakter, dotyczą trójwymiarowych skanów laserowych, które w założeniu mają prowadzić do uproszczenia szeroko rozumianej analizy wnętrz - wyjaśnia Jakub Walczak. - Wyobraźmy sobie, że mając dokładny skaner laserowy, stawiamy go w pomieszczeniu i po paru minutach mamy precyzyjny opis całej sceny wraz z wymiarami, powierzchnią ścian, listą znajdujących się w nim obiektów, itp. To byłoby duże uproszczenie i przyspieszenie pracy, choćby w zakresie inwentaryzacji pomieszczeń.

Dofinansowanie, jakie otrzymał doktorant z PŁ w ramach programu Lider XI, będzie przeznaczone w dużej mierze na wydajny serwer obliczeniowy i precyzyjny skaner laserowy, który posłuży do przygotowania referencyjnej bazy danych.

Institute of Information Technology, Lodz University of Technology
al. Politechniki 8, 93-590 Lodz, Poland

Phone: (+48 42) 631-27-96, (+48 42) 631-39-54
Fax: (+48 42) 630-39-55
e-mail: office@ics.p.lodz.pl